Nazzareno Mediati
Interim Management & Advies – Ruimtelijke Ontwikkeling – Strategie-Financiën-Duurzaamheid
Ondernemend, verbindend en oplossingsgericht.
Graag combineer ik interim-management of procesbegeleiding met inhoudelijke vraagstukken, voor 1 of meer opdrachtgevers. Vanuit een onafhankelijke positie kan ik daarmee organisaties verder helpen en meebouwen aan de realisatie van ambities, op het vlak van kennis en organisatie of concreet binnen programma’s en projecten. Op basis van mijn inhoudelijke en leidinggevende ervaring zit ik graag mee aan het stuur van een organisatie en/of lever ik een bijdrage aan (cultuur)verandering of doorontwikkeling.
Als adviseur gebiedsontwikkeling -met een stevige planeconomische en juridische basis- richt ik me op procesbegeleiding bij het smeden van samenwerkingen tussen verschillende partijen, intern gerichte opgaven gekoppeld aan de P&C-cyclus of verbetering van werkprocessen, inhoudelijk projectgebonden begeleiding of advies (haalbaarheid, contractvorming/samenwerking, kostenverhaal/bovenwijks en grondbeleid). Met een brede achtergrond en ervaring in opgaven in de Ruimtelijke Ontwikkeling – ‘haalbaarheid, programmering, samenwerking en duurzaamheid’: continu zoekend naar verbreding en vernieuwing / innovatie – een andere aanpak – zijn de belangrijkste kenmerken van mijn manier van werken. Veel voldoening haal ik uit het met enthousiasme delen van kennis en ervaring bij begeleiding en coaching van opdrachtgevers, studenten en collega’s.
“Voor opdrachtgevers complexiteit terugbrengen naar eenvoud, dat is voor mij de uitdaging” 

 

 
Programma-management voor Ruimtelijke Ontwikkeling – Resultaat door inzicht
Met een gedegen visie op de toekomst is beleid geformuleerd, de (project)organisatie gevormd en zijn middelen gereserveerd. In de dynamiek van het werken binnen gebiedsontwikkeling, is stevig sturen noodzaak, heroverweging en prioritering roepen. Met opgebouwde kennis en ervaring van programma-management, ruimtelijke ontwikkeling en grondbedrijven, planeconomie en (grond)beleid helpen wij onze opdrachtgevers keuzes te maken, vanuit de organisatie of inhoudelijk.
Dit doen we vanuit de rol als interim-manager of (interim-) adviseur, pragmatisch en oplossingsgericht. We plaatsen het in een haalbaar perspectief: wat zijn consequenties van keuzes op de korte termijn en welk effect heeft dit voor de lange termijn?
Email
06 12655781
Linked
Call Now Buttonbel nu