COACH
“Dankzij jouw inzet zijn belangrijke stappen gezet in de volle breedte van het project Wisseveld, een complex dossier met een zware politieke lading.
In een rol als coachend adviseur wist je mij op belangrijke momenten van het juiste advies te voorzien.”
Danny van de Laarschot, projectleider - Gemeente Grave
GEBIEDSMANAGER
“Hij ‘investeert’ echt in de projecten / personen waar hij voor werkt en dat maakt hem al snel iemand met wie je vertrouwd kan samenwerken.” 
Robert Bakker, voorzitter coöperatieve ondernemersvereniging - BéVé Tussendiepen Drachten
SENIOR PLANECONOOM
'Nazzareno is een zeer gedreven senior planeconoom. Hij beheerst de details en stuurt op hoofdlijnen. Nazzareno is een kritische adviseur voor projectmanagers, opdrachtgevers en bestuurders en helpt hen met flair en humor naar een toekomstbestendige financiële visie en verantwoording.'  Angride Mulders-Bartels,  Teammanager Projectrealisatie gemeente Overbetuwe
INTERIM TEAMLEIDER / KWARTIERMAKER
'Als Kwartiermaker grondbedrijf heeft hij sturing gegeven aan de verbeterdoelstellingen voor het grondbedrijf, via uitwerking van en verandering gericht op onder andere opdrachtgeverschap, werkprocessen, kennisontwikkeling, cultuur & samenwerking. Ook dit heeft Nazzareno vol energie en kundigheid aangepakt zodat er nu een stevige basis ligt voor een hernieuwd Grondbedrijf.'   Richard Lombaerts, gemeente Groningen
PROCESBEGELEIDER
“Nazzareno is erin geslaagd op zorgvuldige wijze en met respect, inhoudelijke afstemming te bereiken en in het proces draagvlak te organiseren zodat gezamenlijk stappen zijn gezet naar een gedegen en breed gedragen eindproduct.” 
René van Mil, afdelingsmanager Fysieke Pijler - Gemeente Neder-Betuwe
VERBINDER
“Nazzareno ondersteunt ons en heeft ons de weg gewezen die leidt tot een heldere route om onze doelen te bereiken. Het leggen van de goede verbanden en verbindingen viel mij daarbij op.”  Eric Jongmans,  Lid van de directieraad - Waterschap Rivierenland

ADVIES & INTERIM - OPDRACHTEN & REFERENTIES

Procesbegeleider 
Interim Teamleider 
Coaching 
Gebiedsmanager 
Planeconoom 
Verbinder 

OPDRACHTGEVERS

 “Voor opdrachtgevers complexiteit terugbrengen naar eenvoud, dat is voor mij de uitdaging”  

 

Nazzareno Mediati

Interim-Management & Advies – Ruimtelijke Ontwikkeling – Strategie-Financiën-Samenwerking
Ondernemend, verbindend & oplossingsgericht
Graag combineer ik interim-management of procesbegeleiding met inhoudelijke vraagstukken, voor 1 of meer opdrachtgevers. Vanuit een onafhankelijke positie kan ik daarmee organisaties verder helpen en meebouwen aan de realisatie van ambities, op het vlak van kennis en organisatie of concreet binnen programma’s en projecten.
“MPRO adviseurs pakt aan. Met opdrachtgevers brengen we in beeld waar het om draait.”
Passend bij de uitgangssituatie van uw organisatie, project(en) en/of beleidsontwikkeling begeleiden wij het proces en daar waar nodig leveren wij inhoudelijke kennis, op interim- of adviesbasis. Maatwerk bij ruimtelijke vraagstukken: pro-actief & oplossingsgericht, professioneel en onafhankelijk.
Creëren van draagvlak, bewustmaking en bewustwording van het proces en mogelijke verbindingen op basis van een inhoudelijke onderbouwing vormen de basis voor onze advisering. Samen met de organisatie waarvoor we werken proberen wij complexe vraagstukken terug te brengen naar eenvoud: Resultaat door inzicht.”
Email
06 12655781
Linked
Call Now Buttonbel nu